شیطان


بهترین فرشته ها همین شیطان بود، مرد و مردانه ایستاد و گفت:
«نه،  سجده نمی کنم!»
تو را سجده می کنم. اما این آدمک های کثیفی را که از «گل متعفن» ساخته ای
این موجود ضعیف و نکبتی را که برای شکم چرانی اش، خدا و بهشت و پرستش و عظمت و بزرگواری و آخرت و حق شناسی و محبت و همه چیز و همه کس را فراموش می کند.
برای یک شکم انگور یا خرما یا گندم، گوسفندوار پوزه اش را به زمین فرو می برد و چشمش را بر آسمان و بر تو می بندد. «سجده نمی کنم!»

این چرند بدچشم شکم چران پول دوست کاسبکار پست را سجده کنم؟
کسی را که به خاطر تو، برای نشان دادن ایمان و اخلاصش به تو، یک دسته گندم زرد و پوسیده را به قربانگاه می آورد؟

نمی بینی اینها چه میکنند؟ زمین را، زمان را به چه کثافتی کشانده اند؟ مسیح و یحیا و زکریا و علی را بی رحمانه و ددمنشانه می کشند!

نه، سجده نمی کنم!


/ 1 نظر / 34 بازدید
گوگولی

اگه میخوای از وبلاگای دیگه مطلب کش بری یه جوری برو که کسی نفهمه.یه کم تغییرش بده