پیامک

 

آدمای دلتنگوقتایی که خیلی بهشون خوش میگذره و میخندن یهو سرشون رو برمیگردونن اونورییکم ثابت میشن ؛ یواش یواش چشماشون پر اشک میشه … . . این روزها در من حالت فوق العاده اعلام شده استبیش از حد مجاز دلتنگ شده ام !!!
.
.
دلتنگی یک حس کشنده ی لذت بخش استمثل لیسیدن عسل از لبه شکسته لیوان !
.
.
حتی اگر کفش تنگ باشد ، زخم میکند ؛ وای به حالی که دل تنگ باشد … . . بعضی آدمها بوی خوب دارند حتی وقتی دورند !!!
دلت که براشون تنگ میشه ، بوی خوبشون تو ذهنت میپیچه و اونقدر دلت هواشونو میکنه که دوست داری محکم بغلشون کنی … . . همیشه دلتنگی به خاطر نبودن شخصی نیست ، گاهی به علت حضور کسی در کنارت است که حواسش به تو نیست

 

 

چقــدر باید بگذرد
تا مـن در مـرور خـاطراتم
وقتی از کنار تــو رد میشوم،
تنـــم نلــرزدبغضــم نگیــرد… . . . در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ، در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است… . . . دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرماما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی

.

.

.

گاه کوچکم می بینی و گاه بزرگنه کوچکم و نه بزرگ؛ خودت هستی که دور می شوی و نزدیک… . . . آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود

تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی… . . . آهنگ ها تنهایی را تسکین می دهند اما تسکین تنهایی تسکین درد نیست

.

.

.

برهنه می آئیم ، برهنه می بوسیم ، برهنه می میریم
با این همه عریانی ، هنوز قلب هیچکس پیدا نیست

 

/ 0 نظر / 29 بازدید